Foto taget i forbindelse med artikel i et ugeblad. 1963